Brf Lilla Korpen äger två hus med 32 lägenheter. Husen är byggda mellan 1910 och 1912.

Nyheter

Brf Lilla Korpen har adress Hägerstensvägen 118-122 och Sigfridsvägen 1, och är belägen i en av Stockholms finaste närförorter - Aspudden. Föreningen har två hus (samt omgivande mark) med 32 lägenheter – från ettor på 35 kvm till fyror på 98 kvm. En av lägenheterna är en hyresrätt.

Brf Lilla Korpens fastigheter har enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering ett särskilt kulturhistoriskt värde och är grönmarkerade på klassificeringskartan. Detta innebär att byggnadernas kulturhistoriska värde inte får förvanskas. Husen ligger dessutom inom ett särskilt kulturhistoriskt värdefullt område enligt Stockholms översiktsplan.

Det här är en hemsida för oss som bor i Brf Lilla Korpen, och för dig som är på väg att flytta in. Här hittar du information om vad du kan och får göra i din lägenhet, och vilka rättigheter och skyldigheter du och föreningen har för lägenheterna och husen. Vi inkluderar också föreningens ordnings- och trivselregler. 

brflillakorpen@gmail.com